Informeren

Met Lege Handen informeert en begeleidt ouders van een overleden baby,
maar ook de omgeving, professionelen, onderwijsinstellingen, andere groepen en organisaties en de overheid.

Informeren gebeurt a.h.v. onze website, het forum, praatgroepen, het ledentijdschrift, publicaties, lezingen en getuigenissen, formele en informele overlegmomenten, ...

Meer details vind je in de rubriek Informatie.