Lezingen, getuigenissen, vormingen en workshops

Met Lege Handen komt graag vanuit haar eigen ervaring getuigen over het verlies van een kindje en een lezing geven rond rouwverwerking, omgaan met vreugde en verdriet, omgaan met ouders van een pas overleden baby, ... Een lezing wordt meestal aangevraagd voor laatstejaarsstudenten die in aanraking zullen komen met ouders van een overleden baby of voor mensen die reeds werkzaam zijn op verloskunde, neonatologie, ...
De lezing is steeds vraaggestuurd en op maat van de doelgroep.

Info en prijzen kunnen opgevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naast deze lezingen biedt Met Lege Handen aan professionelen eveneens twee publicaties aan: een flyer en een boekje Afscheid nemen.

Meer info onder Informatie - Publicaties.

Met de opbrengst van onder meer lezingen/getuigenissen, flyers en boekjes financieren we onze werking zoals de organisatie van praatgroepen, de jaarlijkse viering, het drukken/verzenden van ons ledentijdschrift, ...

 

Vormingsaanbod 

 

1.     Zorgonderzoek Met Lege Handen

Nog al te vaak krijgen ouders van een overleden baby, goedbedoelde maar zeer kwetsende raad van zorgverleners. Ook andersom zijn sommige zorgverleners zich niet ten volle bewust van hun bijzonder deugddoende, diep menselijke en empathische handelingen en woorden, die in de herinnering van vele ouders een blijvende troost zijn. MLH heeft daarom een niet-wetenschappelijk belevingsonderzoek uitgevoerd onder haar leden, om te weten waar de noden liggen van de ouders op het moment dat hun kindje sterft. Vanuit deze noden gaan we na wat gepaste zorg kan betekenen en hoe deze kan geboden worden door diverse zorgverleners, hun opleidingen en instellingen waar men aan verbonden is. Resultaten van dit onderzoek worden meegedeeld en besproken. MLH trekt volgende conclusie uit dit onderzoek.

 

De zorgverlener is een belangrijke hefboomfiguur voor ouders naar

een nieuwe en geslaagde integratie in de maatschappij!

 

 

2.     Van vroedkunde naar verlieskunde 

Deze lezing geeft een leidraad voor vroedvrouwen bij het verbeteren van de zorg voor ouders en hun overleden baby. Hierbij wordt onze ervaringsdeskundigheid in het begeleiden van rouwende ouders verbonden met een nieuw theoretisch kader over rouw- en verliesbegeleiding, waarbij zorg vertrekt vanuit een zorgvraag, niet uniform is, en steeds is aangepast aan de noden van de rouwende.

 

Noem de dood bij naam

zonder te fluisteren of plechtig te doen

zo benoem je ook het verdriet

en is er ruimte voor rouw

want dood is gewoon doodgewoon

voor altijd deel van ons leven. (Marleen Vertommen)

 

 

3.     Zorg en zelfzorg bij rouw en verlies

Dit is een workshop voor studenten in de zorg en zorgverleners. Zorg bij rouw en verlies spreekt steeds eigen verlieservaringen aan. Zorgverleners kunnen enkel van betekenis zijn voor rouwenden als ze ook een evenwicht vinden met hun eigen verlieservaringen. Naast het aanbieden van een leidraad tot het verbeteren van de zorg voor ouders en hun overleden baby, geven we ook tips en tricks over zelfzorg.

 

 

4.     Hoopvol leven met de dood van je kind

Deze lezing voor het brede publiek gaat over de impact van verlies op ons leven. Met getuigenissen, teksten, poëzie, beeld en muziek geven we voorbeelden van hoe verlies van een betekenisvolle persoon een kwetsbaar maar ook kostbaar deel van je verdere leven kan zijn. Rouw als inspiratie in de kunst. Rouw als krachtbron in het leven. Rouw en veerkracht.

 

               Misschien moeten we verlies niet verwerken maar verwerkt verlies ons. 

               We rouwen omdat we leven, we leven omdat we rouwen.

 

               Veer-kracht, is er iets kwetsbaarder dan een veer?

               En toch verbinden we het woord 'veer-kracht' met kracht.

               Dat is de kern van rouwen. (uit Gehavend, Johan Maes)

 

 

   

 

 

 

 

Activiteiten

Met Lege Handen biedt aan ouders van een overleden baby de mogelijkheid om deel te nemen aan praatgroepen, de jaarlijkse wandeling en de jaarlijkse viering.

Gedetailleerde info rond de praatgroepen, de wandeling en de viering vind je onder Activiteiten.

Ook info over onze lezingen, vormingen en getuigenissen kan je vinden op de activiteitenkalender. 


Voor de ACTIVITEITENKALENDER, klik hier.

 

Forum

Op het forum, dat enkel toegankelijk is voor geregistreerde ouders, kan je steeds terecht.
Je vindt er ook een kalender met de verjaardagen van onze kindjes.
Registreren doe je via de 'registreer-knop'.

Voor professionelen

Met Lege Handen is, naast een zelfhulpgroep voor ouders van een overleden baby, ook een vereniging die actief samenwerkt met andere groepen of organisaties zoals ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, Kind en Gezin, expertisecentra kraamzorg, OVOK (Ouders van een Overleden Kind), ... Deze samenwerkingsverbanden worden gestuurd vanuit onze werkgroepen.


Lezingen/getuigenissen

Met Lege Handen komt graag vanuit haar eigen ervaring getuigen over het verlies van een kindje en een lezing geven rond rouwverwerking, omgaan met vreugde en verdriet, omgaan met ouders van een pas overleden baby, ... Een lezing wordt meestal aangevraagd voor laatstejaarsstudenten die in aanraking zullen komen met ouders van een overleden baby of voor mensen die reeds werkzaam zijn op verloskunde, neonatologie, ...

De lezing is steeds vraaggestuurd en op maat van de doelgroep.

Info en prijzen kunnen opgevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Publicaties

Naast deze lezingen biedt Met Lege Handen eveneens twee publicaties aan: een flyer en een boekje Afscheid nemen.

Meer info onder Informatie - Publicaties.


Met Lege Handen steunen?

Onze vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. Draag je onze vereniging een warm hart toe en wil je Met Lege Handen een financieel steuntje in de rug bieden?  Binnen de rubriek Lid worden vind je meer informatie.
Met de opbrengst van de flyers, boekjes, lezingen/getuigenissen en met de ledenbijdrage financieren we onze werking.  Het organiseren van o.a. praatgroepen, de jaarlijkse viering, het drukken/verzenden van het ledentijdschrift wordt hierdoor mogelijk.