Op 1 april 2019 ging de nieuwe wet van kracht voor de aangifte van een levenloos kind.

 

 

Dit is niet wat we voor ogen hadden met onze vereniging.  Onze kinderen krijgen nog steeds geen geboorte-akte. Dat blijkt een zeer groot struikelblok.

Toch zijn er enkele aanpassingen die wel belangrijk kunnen zijn en sommige ouders wat troost bieden.

We werden overspoeld met vragen en gingen te rade bij Sonja Becq, volksvertegenwoordiger. Hopelijk brengt dit wat duidelijkheid.

 

Wijzigingen vanaf 1 april 2019:

 

Vanaf 1 april, met de digitalisering van de databanken is volgende wijziging van kracht:

In de nieuwe wet vragen de ouders vrijwillig de registratie aan van het levenloos geboren kind vanaf 140 dagen (i.p.v. 180 dagen)  na de bevruchting.  De ouders zullen ook een voornaam kunnen geven aan hun kind.

Voor mensen die een kindje verloren voor deze wetswijziging geldt een overgangsbepaling van 1 jaar. Mits een medisch attest van het ziekenhuis kan het kindje geregistreerd worden en een voornaam krijgen.  Dit wil zeggen dat ouders , die een kindje verloren voor de wetswijziging,  een jaar de tijd krijgen om van deze nieuwe wet gebruik te maken.

Zoals voordien blijft vanaf 180 dagen de registratie verplicht maar zullen de ouders ook een familienaam kunnen geven aan hun kind. Ook hier geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Alle geregistreerde kinderen van voor deze regelgeving kunnen retroactief een familienaam krijgen als de ouders dat wensen.  (Je krijgt geen geboorteakte. De familienaam wordt toegevoegd aan de eerdere gebeurde registratie).

Kinderen die levenloos geboren zijn voor de termijn van 140 dagen na de bevruchting kunnen nergens geregistreerd worden. 

De wetgeving i.v.m. begraven zijn gemeentelijke aangelegenheid, en zullen aangepast worden aan deze nieuwe wet. 

 

 

 

Enkele vragen waar we ook een antwoord op kregen:

 

  • Veel gemeentebesturen blijken nog niet op de hoogte van de aanpassing van de wet. Komt er een omzendbrief naar de lokale besturen met alle informatie omtrent deze wetswijziging?

 Ja, er komt een algemene omzendbrief over de nieuwe regelingen inzake informatisering burgerlijke stand en ook van deze nieuwe regeling

  • Deze brief zal ook aan onze VZW worden bezorgd.

 

  • De 140 dagen termijn: Slaat deze op 140 dagen na de bevruchting of na de laatste menstruatie?

Er wordt gesproken vanaf de verwekking, dus bevruchting

 

  • In welke gemeente mag je de achternaam toevoegen, is dit de gemeente waar het kindje geboren werd of de huidige woonplaats?

Dat gebeurt dus in de gemeente waarin kindje is aangegeven ( = gemeente waar je bevallen bent volgens de algemene regels van aangifte )

 

  • Idem voor het geven van een voornaam aan een kindje tussen 140d-180d: in welke gemeente?

Zelfde regeling als hierboven , mits voorlegging van een medisch attest (aan te vragen bij je gynaecoloog of ziekenhuis, eventueel via de huisarts)

 

  • Tot hoe lang werkt de wet retro-actief? Is dat dan tot 1/4/2020 ?

Inderdaad tot 1.4.2020 kan de aangifte of de naamgeving en dit dus voor de kinderen onbeperkt geboren in de tijd ( dus ook voor kindjes van 10, 20, 30.. jaar geleden) Wel is het zodat voor levenloos geboren kindjes van +180d er wel al een akte opgemaakt moet zijn ( was en is verplicht) , en voor – 180 dagen moet er een medisch attest kunnen worden voorgelegd.